Please enable JS

Sigara İçmek ve Yüksek Göz İçi Basıncı Arasında İlişki Bulundu!

Sigara içmek ve göz içi basıncı

Sigara İçmek ve Yüksek Göz İçi Basıncı Arasında İlişki Bulundu!

Göz hastalıkları ve sigara içimi konusunda 12,5 milyon hastada yapılan bir araştırmaya göre sigara içenlerde glokom (göz tansiyonu) olsun ya da olmasın göz içi basıncı daha yüksek bulundu. Yaş, cinsiyet ve gözde glokom varlığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılan karşılaştırmada hala sigara içen ya da geçmişte sigara içmiş bireylerde hiç sigara içemeyen bireylere göre göz içi basınçları daha yüksek bulundu. Araştırmacılar en fazla göz içi basıncı farkının 40’lı yaşlı hastalarda sigara içen ve hiç sigara içmeyen bireyler arasında olduğunu tespit etti. En yüksek göz içi basıncı sigara içen glokom (göz tansiyonu) hastalarında bulundu.