Please enable JS

Sigara İçenlerde Yaşa Bağlı Sarı Nokta Hastalığı Görülme Riski

Sigara icenlerde sari nokta hastaligi

Sigara İçmek ve Yüksek Göz İçi Basıncı Arasında İlişki Bulundu!

Sigara içenlerde daha erken yaşta yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) görülme riski yüksek bulundu. Bir çalışmada sigaranın yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunun başlangıç yaşı ve sonuçlarını nasıl etkilediği araştırıldı. 547 hasta değerlendirildi ve hastalığın şu anda sigara içenlerde hiç sigara içmeyenlere göre ortalama 5.5 yıl önce, daha önce sigara içip bırakanlara göre ortalama 4.4 yıl önce görüldüğü bildirildi. Halen sigara içen hastaların santral makula kalınlığı (görme noktası) geçmişte sigara içen hastalara göre daha kalın bulundu. 12 aylık takipte sigara içenlerde subretinal sıvı hiç sigara içmeyenlere göre 2 kat daha fazla görüldü. Bununla birlikte sigara içmenin 12 aylık takipte görme keskinliği ile anlamlı bir ilişkisi bulunmadı. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan hastaların sigarayı bırakmasının ve bunun desteklenmesinin önemli olduğu vurgulandı.