Please enable JS

Makula Translokasyonu

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Makula Translokasyonu

Makula Translokasyonu retina dokusunda uygulanan yer değiştirme ameliyatıdır.

Retina altında gelişen hasara bağlı tam fonksiyon yapamayan ancak anatomik olarak yapısı korunmuş makulayı sağlam bir bölgenin üzerine nakletme işlemidir.

Oldukça zor ve yüksek tecrübe gerektiren bir ameliyat yöntemidir.

Başarı oranı sınırlıdır. En büyük problem ameliyatın kanama ve dekolman gibi riskler taşıması ve sonrasında tekrar nükslerin görünmesidir.