Please enable JS

Yaş tip sarı nokta hastalığı tedavisinde göz içi enjeksiyon

Yas Tip Sari Nokta

Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu, yani sarı nokta hastalığı tedavisinde anti-VEGF tedavi (göz içi enjeksiyon) ajanının değişimi tedaviye iyi cevap vermeyen hastalarda faydalı olabilmektedir. Aflibercept enjeksiyonuna iyi cevap vermeyen 93 yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastası değerlendirilmiştir. Bu hastalara 3 ay süresince aylık ranibizumab enjeksiyonunu takiben gerektikçe enjeksiyon yapılmış ve sarı nokta hastaları altı ay boyunca takip edilmiştir. Sarı nokta hastalarına yapılan üçüncü enjeksiyon sonrası belirgin olarak santral retina kalınlığında azalma tespit edilmiştir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalarında, altıncı ayda %59’luk bir oranda görme keskinliğinde stabilizasyon ya da artış görülmüştür. Sarı nokta tedavisine yönelik aflibercept enjeksiyonuna iyi yanıt vermeyen hastalarda ranibizumab enjeksiyonuna geçmek anatomik ve görsel cevaplarda düzelme sağlayabilmektedir.