Please enable JS

Nonarteritik anterior iskemik optik nöropati tedavisinde steroidler etkili mi?

Oral steroidlerin akut nonarteritik anterior iskemik optik nöropati tedavisindeki etkinliğinin araştırıldığı bu çalışmada, oral steroid tedavisi alan hastalarda optik disk ödeminin daha hızlı gerilediği ancak final görme keskinliği açısından tedavi uygulanan ve uygulanmayan hastalarda istatiksel anlamlı bir fark bulunmadığı gösterildi.