Please enable JS

Yüksek omega-6 düzeyleri prematürite retinopatisi riskini azaltmaktadır

Randomize bir klinik çalışmadan elde edilen verilerin ikincil analizi, yüksek serum omega-6 çoklu doymamış yağ asidi araşidonik asit (AA) düzeylerinin, prematürite retinopatisi riski (ROP) ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Ciddi ROP gelişen preterm bebekler, 32 haftalık postmenstrüel yaşta, etkilenmemiş bebeklerden daha düşük AA düzeylerine sahipti (P < 0.001). Gelecek çalışmalar, AA desteklerinin erken doğan bebeklerde ROP riskini azaltabileceği hipotezini test etmelidir.