Please enable JS

Kornea nakli yapılmış hastalarda glokom drenaj implantları (Seton implantlar) göz içi basıncının düşürülmesinde trabekülektomi ameliyatına göre daha başarılı bulundu.

Kornea nakli sonrası göz içi basıncı yüksekliğinde, glokom drenaj implantları ile %86.7 oranında başarılı sonuçlar elde edilirken bu oran trabekülektomi ameliyatı %58.3 idi. Komplikasyonlar her iki cerrahi teknikte de benzer olmasına rağmen, glokom drenaj implantları ile daha düşük kornea greft sağkalım oranları izlendi. Bu bulgular kornea nakli sonrası glokom drenaj ameliyatlarının göz içi basıncını düşürmede daha etkili olduğunu ancak daha yüksek oranda greft başarısızlık riski taşıdığını göstermektedir.

Kaynak: https://bit.ly/2GFCSp8