Please enable JS

Haberler

Glokom progresyonunun kişiselleştirilmiş tahminleri, hekimlerin hedef göz içi basıncı (GİB) seviyelerini belirlemesine yardımcı olabilir.

Bu çalışmada açık açılı glokomlu (OAG) hastalarda hastalık progresyonunu tahmin etmek için 2 klinik çalışmadan elde edilen veriler kullanılmıştır. Yazarlar, orta ve ağır OAG olan 571 kişiden 6,5 yıllık perimetrik ve tonometrik veri topladı. Verileri, GİB düzeyine göre hızlı, yavaş ve hiç hastalık ilerlemeyen hastaları modellemek için kullandılar. 6, 15 ve 24 mm Hg hedef GİB değerlerinde, hızlı ilerleyen bir hastanın, ortalama 5 yıl boyunca ortalama olarak 2.1, 6.7 ve 11.2 dB ortalama sapması (MD) kaybetmesi beklenirken, yavaş ilerleyen hastanın ortalama olarak 0.8, 2.1 ve 4.1 dB MD kaybetmesi tahmin edilmektedir. Bulgular hızlı ilerleyen hastaların daha agresif tedavi edilmesinin önemini vurgulamaktadır.