Please enable JS

Hakkımızda

Başkanın Mesajı

İstanbul RETİNA Enstitüsü web sitesine hoş geldiniz.

Genel oftalmoloji yanında asıl kuruluş amacı olan retina ve vitreus patolojileri başta olmak üzere karmaşık göz hastalıklarının tanı ve tedavisi konularında çalışan kliniğimiz önemli görevler üstlenmektedir. Çoğu diğer hastanelerden refere edilen, tanı koymada ve tedavi uygulamada güçlük gösteren hastalar kliniğimize başvuran esas grubu oluşturmaktadır. Bu hastaların tanı ve tedavisi ve klinik araştırmaların yanısıra, oftalmologların uzmanlık eğitimleri sonrası retina hastalıkları konularındaki uzmanlık üstü (fellowship) eğitimleri de kliniğimizin çalışma alanı içindedir.

Kliniğin çalışma konuları içine ön segment ameliyatlarının komplikasyonlarının düzeltilmesinden, ileri yaşlarda görülen yaşa bağlı makula dejeneresansına kadar geniş bir yelpaze girmektedir. Katarakt ameliyatlarında görülen komplikasyonlar, glokom hastalarında, yapılan tıbbı ve cerrahi tedavilere yanıt vermeme gibi durumlar kliniğimiz uzmanlık alanı içine girmekte ve tedavileri yapılmaktadır. Bunlar dışında elektrofizyoloji laboratuarı gerek tanı konulamayan retina ve optik sinir hastalıklarının ayırıcı tanısını sağlamakta ve gerekse pediatrik nörologlar başta olmak üzere nöroloji ve diğer branşlara elektrofizyolojik inceleme desteği vermektedirler.

Klinik hekimlerinin uzman olduğu birçok konunun yanısıra çocuk retina hastalıklarındaki deneyimleri de uygulamada önem kazanmaktadır. Hekimlerimizin önemli kısmı İstanbul’daki birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakım bölümlerinin konsültanlığını yapmakta ve prematüre retinopatisi başta olmak üzere çocuk göz hastalıkları konusundaki sorunları çözmektedirler.

Klinik çalışmalar yanında eğitim faaliyetlerini de sürdüren klinik hekimleri, gerek yurt dışında ve gerekse yurtiçinde çok sayıda göz hekimiyle, başta yaşa bağlı makula dejeneresansı olmak üzere birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler yoluyla bilgilerini paylaşmaktadırlar. Yurtdışındaki eğitim çalışmaları Pakistan’dan başlayarak, Dubai, Kuveyt, Ürdün,Suriye, İsrail, Mısır, Sofya, Kosova ve Saraybosna’ya kadar uzanmaktadır.

Bu web sitesinde bazı göz hastalıkları ve tedavileri konularında bilgiler bulunmaktadır. Bunlar dışında bazı hastalıkların yarattığı görme problemlerinin simülasyonları da göz kütüphanesinde, simülator bölümünde incelenebilir. Kütüphane bölümünde simülatörler dışında, göz anatomisi, tanı testleri, göz sağlığını korumada alınabilecek güvenlik önlemleri ve risk faktörleri gibi bilgilere ulaşılabilir.

Hastalarla ilgili bilgilendirme bölümünde, kliniğe ilk gelindiğinde karşılaşılacaklar anlatılmıştır. Bekleme süreleri, diğer göz muayenelerinden farkları başta olmak üzere, sık sorulan sorular da yine bu bölümde incelenmiştir.

Araştırma ve eğitim bölümünde kliniğin yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmalar sıralanmakta ve göz hastalıkları uzmanlık eğitimi sonrası verilen retina, makula, vitreus hastalıkları ve cerrahisi fellowshiplik eğitiminden söz edilmektedir.

Yayınlar bölümünde ise İstanbul Retina Enstitüsü hekimlerinin yazdığı ya da çevrilmesinde rol oynadığı kitaplardan söz edilmekte ve hasta bilgilendirme broşürleri de yine bu bölümde bulunmaktadır.

İstanbul Retina web sitesinin, ziyaret edenlerin göz sağlığı ile ilgili aradıkları bilgilere ulaşmasını sağlayacağını umuyoruz.

Prof.Dr. Murat Karaçorlu

Tarihçe

İstanbul Üniversitesine bağlı “İstanbul Üniversitesi Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kuruluşunda önemli rol alan ve bu merkezin kuruluşundan (1989), kapatılmasına kadar (2002) geçen dönemde Merkezin “Müdür Yardımcılığı” görevini yerine getiren İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Murat Karaçorlu 2000’li yılların başında Anabilim Dalındaki görevinden istifa etmiş ve Prof.Dr. Serra Arf ile birlikte Ticaret Odasına bağlı “İstanbul Retina Ensititüsü Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketini” kurmuştur. Bu şirketin Sağlık Bakanlığına başvurması sonucunda, konusunda dal merkezi çalışma ruhsatı verilmiştir.

Bu yeni kuruluşun amacı, başta retina, makula ve vitreus hastalıkları olmak üzere göz hastalıkları konusunda klinik çalışmalar, araştırmalar yapmak ve doktora sonrası eğitim vermektir. Kuruluşundan bu yana planlanan tüm bu çalışmaları başarı ile yapan klinik, çok sayıda göz hekimine alanında eğitim vermiştir. Klinik araştırma konusunda da üretken olan İstanbul Retina Enstitüsü Şti., SCI (Science Sitation Index) giren dergilerde her yıl önemli sayıda araştırma yayınlamakta ve çok sayıda sitasyon almaktadır.

Çalışmalarını başarı ile sürdüren klinik , Türk ve bölge tıbbına hizmet etmeye devam edecektir.