Please enable JS

Kütüphane / Diagnostik Testler / Fundus Floresein Anjiografisi

Fundus Fluorescein Anjiografi (FFA) floresein adlı madde kullanılarak retina damarlarının görüntülemesinin sağlandığı bir tanı yöntemidir. Retina hastalıklarının tanısı ve takibi için temel yöntemlerden biri olup uygulamanın yapılması için yardımcı sağlık personeline ihtiyaç duyulur.

Floresein mavi ışık altında floresans veren sarı-turuncu bir boyadır. Verilen bu madde yardımıyla göz dibinin damarsal yapılarının siyah-beyaz fotoğrafları çekilir.

Uygulama Floresein adlı boyar maddenin sulandırılmış steril formunun koldan venöz yoldan hastaya enjekte edilmesiyle başlar. Saniyeler içinde boyar madde göz damarlarına ulaşır. Kol-retina zamanı ortalama 10-15 saniyedir. Floresein, hem koroid dolaşımına ve hem de santral retina arteri yoluyla retina dolaşımına girer. Retina dolaşımı yolu koroid dolaşımına göre biraz daha uzun olduğundan retina arterleri koroidden 1 saniye sonra dolar. İlk yarım dakika içinde tüm görüntüler bir iki saniye arayla kayıt edilir.

Yöntemin süre bakımından 4 aşaması vardır. İlki pre-arteriyel fazdır. Peşinden arteriyel faz ve kapiller faz gelir. En son venöz faz izlenir. Gerekiyorsa 10 ve 20 dakika sonra geç fotoğraflar çekilir.

Gözün arkasındaki iç kan-retina bariyeri kapiller endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantılardan oluşur. Buradan floresein molekülleri geçemez. Damar içindeki veya dokudaki basınç değişiklikleri ya da kapiller duvarındaki herhangi bir değişik sonucu damar geçirgenliği arttığında floresein molekülleri damar dışına çıkabilir.

FFA çekimi daha çok retinal damarları görüntülemek için uygundur. Eğer yaşa bağlı maküla hastalığında görülen koroidal yeni damarlanmaları ve sızıntıları izlemek istiyorsak daha net bilgi sağlamak için başka bir boya olan indosiyanin yeşil (ICG) ile anjio çekimi yapılır.

Görüntülerde floresein yoğunluğuna bağlı hiperfloresan veya hipofloresan alanlar görülür. Hepsinin klinik anlamı vardır. Görüntüleri aynı zamanda ilaçsız fundus fotografı ile de değerlendirmek doğru olur.

Bir gözün görüntülenmesi sürerken gerekirse diğer gözün de çekimleri yapılabilinir. Floresein geçişinin fotoğraf filmi üzerine kaydedilmesi yerine günümüzde görüntülerin dijital olarak kaydedilmesi ve saklanması mümkündür.

Uygulama esnasında nadiren alerjik reaksiyonlar izlenebilir. Ciddi alerjik reaksiyonlara karşı kliniğin hazırlıklı olması gerekir. Uygulamadan sonra cildde ve idrar renginde turunculaşma izlenir.