Please enable JS

Çocukluk Çağı Glokom, Göz Tansiyonu, Tedavisinde 360-derece Katater Trabekülotomi Etkili Bulundu

Çocukluk Çağı Glokom Göz Tansiyonu Tedavisi

Çocukluk çağı glokomu, göz tansiyonu, nedeniyle trabekülotomi tedavisi yapılan 60 hastanın sonuçları incelendi. 21 hastaya 360 derece katater uygulaması yapılabildi. Çocukluk çağı glokom tedavisinin en başarılı olduğu grup juvenil açık açılı glokom hastaları (%69) iken bu grubu katarakt cerrahisi sonrası glokom gelişen hastalar (%36), sekonder glokomlu olgular (%29) ve primer konjenital glokomlu olgular (%22) takip etti. 360 derece katater trabekülotomi uygulanan olgularda 5 yıllık başarı oranı %100 iken, diğer uygulamalarda başarı oranı %69 ve altına düştü. Özellikle juvenil açık açılı glokom olgularında Schlemm kanalı kanalizasyonu başarılı bir şekilde yapılabildi ve 360 derece katater trabekülotomi ile efektif göz içi basıncı kontrolü sağlanabildi.