Please enable JS

Radyasyona Bağlı Retina Damar Hasarının Erken Tespiti

Radyasyona Bagli Retina Damar Hasarinin Erken Tespiti

Radyasyona bağlı retina damar hasarının erken tespitine yönelik çalışmada uveal melanom nedeniyle uygulanan radyasyon tedavisi sonrası retina damar değişiklikleri incelendi. Iodine 125 plak brakiterapi sonrası 1 ve 2. yıl OCT anjiografi görüntüleri değerlendirildi. Radyasyona bağlı retinopati ve/veya optik nöropati gelişen 11 hastada makula ve peripapiller alanda damar yoğunluğu azalması ve foveal avasküler zonun genişlemesi tespit edildi. OCT anjiografi ölçümlerinin görme keskinliği ve verilen radyasyon dozu ile korele olduğu görüldü. Gelecekte radyasyona bağlı retinal toksite erken tanısında OCT anjiografi faydalı olabilir.